Weekly Environmental Monitoring Reports (2023)

 • Environmental Weekly Monitoring Report (001) :  27.03.2023 – 02.04.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (001) :  06.03.2023 – 12.03.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (002) :  13.03.2023 – 19.03.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (003) :  20.03.2023 – 26.03.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (004) :  27.03.2023 – 02.04.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (005) :  03.04.2023 – 09.04.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (006) :  10.04.2023 – 16.04.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (007) :  17.04.2023 – 23.04.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (008) :  24.04.2023 – 30.04.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (009) :  01.05.2023 – 07.05.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (010) :  08.05.2023 – 14.05.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (011) :  15.05.2023 – 21.05.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (012) :  22.05.2023 – 28.05.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (013) :  29.05.2023 – 04.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (014) :  05.06.2023 – 11.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (015) :  12.06.2023 – 18.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (016) :  19.06.2023 – 25.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (017) :  26.06.2023 – 02.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (019) :  10.07.2023 – 16.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (020) :  17.07.2023 – 23.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (021) :  24.07.2023 – 30.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (022) :  31.07.2023 – 06.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (023) :  07.08.2023 – 13.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (023) :  07.08.2023 – 13.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (024) :  14.08.2023 – 22.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (025) :  21.08.2023 – 27.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (026) :  28.08.2023 – 03.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (027) :  04.09.2023 – 10.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (028) :  11.09.2023 – 17.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (029) :  18.09.2023 – 24.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (030) :  25.09.2023 – 01.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (031) :  02.10.2023 – 08.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (032) :  09.10.2023 – 15.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (033) :  16.10.2023 – 22.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (034) :  23.10.2023 – 29.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (035) :  30.10.2023 – 05.11.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (036) :  06.11.2023 – 12.11.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (037) :  13.11.2023 – 19.11.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (038) :  20.11.2023 – 26.11.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (039) :  27.11.2023 – 03.12.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (040) :  04.12.2023 – 10.12.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (041) :  11.12.2023 – 17.12.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (042) :  18.12.2023 – 24.12.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (043) :  25.12.2023 – 31.12.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (044) :  01.01.2024 – 07.01.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (045) :  08.01.2024 – 14.01.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (046) :  15.01.2024 – 21.01.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (047) :  22.01.2024 – 28.01.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (048) :  29.01.2024 – 04.02.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (049) :  05.02.2024 – 11.02.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (050) :  12.02.2024 – 18.02.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (051) :  19.02.2024 – 25.02.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (052) :  26.02.2024 – 03.03.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (053) :  04.03.2024 – 10.03.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (054) :  11.03.2024 – 17.03.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (055) :  18.03.2024 – 24.03.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (056) :  25.03.2024 – 31.03.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (057) :  01.04.2024 – 07.04.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (058) :  08.04.2024 – 14.04.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (059) :  15.04.2024 – 21.04.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (060) :  22.04.2024 – 28.04.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (061) :  29.04.2024 – 05.05.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (062) :  06.05.2024 – 12.05.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (063) :  13.05.2024 – 19.05.2024  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (064) :  20.05.2024 – 26.05.2024  (DOWNLOAD)

Weekly Environmental Monitoring Reports (2020 and 2021)

 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 22: 04 April 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 21: 21 March 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 20: 07 March 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 19: 21 Feb 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 18: 07 Feb 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 17: 24 Jan 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 16: 10 Jan 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 15: 27 Dec 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 14: 13 Dec 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 13: 29 Nov 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 12: 15 Nov 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 11: 01 Nov 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 10: 18 Oct 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 09: 14 Oct 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 08: 20 Sep 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 07: 08 Sep 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 06: 24 Aug 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 05: 10 Aug 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 04: 28 July 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 03: 13 July 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 02: 08 July 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 01: 08 July 2020 (DOWNLOAD)