Weekly Environmental Monitoring Reports (2023)

 • Environmental Weekly Monitoring Report (001) : 27.03.2023 –  02.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (001) : 06.03.2023 – 12.03.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (002) : 13.03.2023 – 19.03.2022 (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (003) : 20.03.2023 – 26.03.2022 (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (004) : 27.03.2023 –  02.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (005) : 03.04.2023 –  09.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (006) : 10.04.2023 –  16.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (007) : 17.04.2023 –  23.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (008) : 24.04.2023 –  30.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (009) : 01.05.2023 –  07.05.2023   (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (010) : 08.05.2023 –  14.05.2023 (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (011) : 15.05.2023 –  21.05.2023 (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (012) :  22.05.2023 – 28.05.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (013) :  29.05.2023 – 04.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (014) :  05.06.202 3 – 11.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (015) :  12.06.2023 –  18.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (016) :  19.06.2023 –  25.06.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (017) :   26.06.2023 –  02.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (019) :  10.07.2023 –  16.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (020) :  17.07.2023 –   23.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (021) :   24.07.2023 –  30.07.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (022) :   31.07.2023 –  06.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (023) :   07.08.2023 –  13.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (023) :   07.08.2023 –  13.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (024) :   14.08.2023 –  22.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (025) :   21.08.2023 –  27.08.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (026) :   28.08.2023 –  03.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (027) :   04.09.2023 –  10.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (028) :   11.09.2023 –  17.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (029) :   18.09.2023 –  24.09.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (030) :   25.09.2023 –  01.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (031) :   02.10.2023 –  08.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (032) :   09.10.2023 –  15.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (033) :   16.10.2023 –  22.10.2023  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (034) :   23.10.2023 –  29.10.2023  (DOWNLOAD)

Weekly Environmental Monitoring Reports (2020 and 2021)

 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 22: 04 April 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 21: 21 March 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 20: 07 March 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 19: 21 Feb 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 18: 7 Feb 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 17: 24 Jan 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 16: 10 Jan 2021 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 15: 27 Dec 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 14: 13 Dec 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 13: 29 Nov 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 12: 15 Nov 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 11: 01 Nov 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 10: 18 Oct 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 9: 14 Oct 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 8: 20 Sep 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 7: 08 Sep 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 6: 24 Aug 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 5: 10 Aug 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 4: 28 July 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 3: 13 July 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 2: 08 July 2020 (DOWNLOAD)
 • Gulhifalhu Sedimentation Monitoring Report 1: 08 July 2020 (DOWNLOAD)