Weekly Environmental Monitoring Reports

 • Environmental Weekly Monitoring Report (001) : 27.03.2023 –  02.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (001) : 06.03.2023 – 12.03.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (002) : 13.03.2023 – 19.03.2022 (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (003) : 20.03.2023 – 26.03.2022 (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (004) : 27.03.2023 –  02.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (005) : 03.04.2023 –  09.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (006) : 10.04.2023 –  16.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (007) : 17.04.2023 –  23.04.2022  (DOWNLOAD)
 • Environmental Weekly Monitoring Report (008) : 24.04.2023 –  30.04.2022  (DOWNLOAD)

Water Quality Test Reports

 • Water Quality Test Report (001): 13.03.203 (DOWNLOAD)
 • Water Quality Test Report (002):  22.03.203 (DOWNLOAD)
 • Water Quality Test Report (003):  29.03.203 (DOWNLOAD)
 • Water Quality Test Report (004):  10.04.203 (DOWNLOAD)